Kuàn-ka

Kuàn-ka

like126q...jeg27l
like126qel5qhcxnxy2nd0s43pjp2aqujnp60jeg27l
想欲共母語台語抾轉來ê救生教練,興海邊泅水,一个聽團仔
0
收藏
0
資產值 (LIKE)
-
創作
-
收藏者

關注作者

請填寫你的電郵,以便我們通知你有關 Kuàn-ka 的更新。
  • 已收藏的作品將在此展示
你可能會感興趣

其他創作者作品

by 
0
0
Dust Dust
by 
0
0
Dust Dust
by 
0
0
Dust Dust
by 
0
0
Dust Dust
by 
0
0
Dust Dust